Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Omniaretail B.V. (hierna: ‘Omnia’ of ‘wij’) uw persoonsgegevens verwerkt die u aan ons verstrekt of die wij verkrijgen via onze website (s). Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 januari 2021. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen

1. Over Omnia

Omnia is de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Omnia is gevestigd aan het Prins Bernhardplein 200-A3, 1097 JB Amsterdam.


2. Verwerking van uw persoonlijke gegevens

Bij het gebruik van onze website kan het zijn dat u persoonsgegevens bij ons achterlaat. Welke persoonsgegevens dit zijn, is afhankelijk van de functionaliteiten die je via de website gebruikt. Hieronder leggen we voor elke functionaliteit uit welke persoonsgegevens we van jou verwerken en waarvoor die persoonsgegevens worden gebruikt. We vragen niet om gevoelige persoonlijke gegevens. Zorg ervoor dat u ons dergelijke gegevens niet verstrekt. We hebben ook niet de intentie om persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken. We kunnen niet controleren of een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar. Als u denkt dat wij persoonsgegevens hebben verwerkt van iemand jonger dan 16, laat het ons dan weten via privacy@omniaretail.com en wij zullen deze gegevens verwijderen.

Demo of contactaanvraag
U kunt direct een verzoek indienen om door ons gecontacteerd te worden of een demo aanvragen via de website. Onnia neemt dan contact met u op om uw verzoek op te volgen. Omnia heeft bepaalde persoonsgegevens nodig om contact met u op te kunnen nemen. Omnia verwerkt de volgende gegevens:

- Voornaam en achternaam;
- Telefoon nummer;
- E-mailadres;
- Bedrijfsnaam;
- Als Omnia contact met u opneemt, kan het zijn dat het gesprek wordt opgenomen
alleen met uw toestemming

Offerte aanvraag
Via de website kunt u een offerte aanvragen voor Omnia-diensten. Onnia neemt dan contact met u op om uw verzoek op te volgen. Omnia heeft bepaalde persoonsgegevens nodig om contact met u op te kunnen nemen en een passende offerte op te stellen. Omnia verwerkt de volgende gegevens:

- Voornaam en achternaam;
- Functietitel;
- Telefoon nummer;
- E-mailadres;
- Bedrijfsnaam;
- Bedrijfsomvang;
- Grootte van het bedrijfsassortiment;
- Als Omnia contact met u opneemt, kan het zijn dat het gesprek wordt opgenomen
alleen met uw toestemming

Nieuwsbrief (Price Points)

Op de website kunt u zich abonneren op onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Via onze nieuwsbrief bieden we u prijsinzichten en vers nieuws uit de detailhandel zonder commerciële spam! Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, wordt u verzocht de volgende gegevens te verstrekken:

- Naam
- E-mailadres

We slaan uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Ook zullen we de datum en het tijdstip waarop u zich aanmeldde voor de nieuwsbrief registreren, omdat Omnia nodig is om te kunnen aantonen dat u zich heeft aangemeld en dat uw gegevens niet op een andere manier zijn verkregen.

Onderaan elke Price Points nieuwsbrief staat een afmeldknop waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden. Zodra u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en de datum en tijd waarop u zich heeft aangemeld uit onze database verwijderd. Vanaf dat moment ontvang je geen nieuwsbrieven meer van Omnia.

Vacatures

Om het je gemakkelijker te maken om te solliciteren op een van onze vacatures, bieden wij je de mogelijkheid om direct via onze website te solliciteren. Deze functionaliteit wordt geleverd in samenwerking met Recruitee. Als je je sollicitatie via de website indient, kunnen je gegevens daarom ook door Recruitee worden verwerkt. Omnia en Recruitee hebben schriftelijke overeenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat Recruitee uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de AVG-uitspraak.

In het kader van uw sollicitatie worden verschillende persoonsgegevens gevraagd. Sommige van de in te vullen velden in het sollicitatieformulier zijn optioneel en het invullen ervan is niet verplicht. Andere velden zijn verplicht omdat we die persoonsgegevens nodig hebben om je sollicitatie te beoordelen en contact met je op te nemen. De persoonsgegevens die van u worden gevraagd, zijn:

- Voornaam en achternaam;
- Telefoon nummer;
- E-mailadres;
- Curriculum vitae;
- Sollicitatiebrief (optioneel);
link naar uw website, portfolio of blog (optioneel)

De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor wervingsdoeleinden. De door jou opgegeven persoonsgegevens worden door Omnia voor de duur van 1 jaar na de sollicitatieprocedure bewaard. Bij Omnia willen we dat u de controle heeft over uw persoonlijke gegevens. U kunt op elk moment tijdens of na uw sollicitatieprocedure een gegevenscorrectie of verzoek tot verwijdering uit onze database aanvragen door een e-mail te sturen naar privacy@omniaretail.com.

3. Voor welke doeleinden verwerken we persoonsgegevens?

Naast bovengenoemde doeleinden verwerken wij persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- om u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- om u te informeren over wijzigingen in onze producten of diensten;
- om uw websitegebruik te analyseren om de website te verbeteren en om onze producten en diensten beter af te stemmen op uw behoeften;
- om nieuwsbrieven, blogposts en ander marketingmateriaal te verzenden;
- om een ​​register bij te houden van klantgegevens en klantactiviteit;
- voor marketingdoeleinden;
administratieve doeleinden en om betalingen te innen;
- om (meer gedetailleerde) updates te geven over actuele ontwikkelingen, conferenties, seminars, etc.
- om gebruikersstatistieken op te stellen;
- voor interne opleiding en kwaliteitsdoeleinden;
- voor wervingsdoeleinden;
- om de veiligheid van onze websites te bevorderen; en
- om onze dienstverlening te verbeteren.

We nemen geen beslissingen uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering.

4. Gronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet er een legitieme basis zijn om dit te doen. In het geval van Omniaretail is deze legitieme grondslag - afhankelijk van het soort persoonsgegevens dat het betreft - uitvoering van een overeenkomst, een gerechtvaardigd belang dat niet zwaarder weegt dan jouw privacybelangen of toestemming. Als u bepaalde persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u mogelijk niet volledig profiteren van alle websitefuncties.

Agreement 

We need to process personal data for the purposes of fulfilling certain contractual obligations. 

Legitimate interest

We have an interest in being in a position to carry out certain surveys and to send direct marketing messages or to contact you by phone. On the grounds of these interests, we will process your personal data unless your privacy interests outweigh our interests.

Consent

If none of the aforementioned bases for processing apply, then we will request your consent to process certain personal data. You are free to withdraw your consent at any time.

5. Aan wie verstrekt Omniaretail persoonsgegevens?

Om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren, schakelen wij de diensten van andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Als wij een derde partij opdragen om namens ons persoonsgegevens te verwerken en wij controle hebben en houden over de verwerking, zullen wij met de betreffende derde partij (de 'verwerker') een schriftelijke verwerkersovereenkomst ondertekenen. In dat document worden onder meer afspraken gemaakt over het doel, de duur en omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens.

6. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU

Omniaretail streeft ernaar uw gegevens uitsluitend binnen de Europese Unie te verwerken door uw gegevens waar mogelijk op een server in de EU op te slaan. Soms is dit niet mogelijk, b.v. als we gegevens verstrekken aan een universiteit buiten de EU na het verkrijgen van uw toestemming.

Wanneer we een beroep doen op de diensten van gegevensverwerkende bedrijven, bepalen we dat zij persoonlijke gegevens moeten opslaan op servers in de EU. Voor zover dit niet mogelijk is, nemen we de nodige maatregelen om een ​​passend beschermingsniveau te bieden om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn.

7. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om toegang te krijgen tot alle door ons verwerkte persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Soms kunt u ook bezwaar maken of verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens. Om ons hieromtrent een verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@omniaretail.com. Bij twijfel over uw identiteit hebben wij het recht om u eerst te vragen uw identiteit te bewijzen.

Access and correction

If you wish to know whether we are processing your personal data or would like to amend your personal data, please get in touch with us. 

Erasure

Under certain circumstances, you are allowed to have personal data erased. We will assess whether it is possible to implement such a request: in some cases we will have to retain your personal data, e.g. to comply with a statutory obligation, to facilitate education or (as a one-off action) to see to it that you will no longer receive messages from us.

Restriction

You are entitled to contact us with a request to restrict the processing of your data if you think that your personal data is incorrect, the processing of it is unlawful, you require it for legal action or you have objected to it being processed.

Objection

if we process your personal data on the basis of a legitimate interest, then you can object to further use of your personal data on the grounds of your specific reasons.

Objection to receiving messages

If you no longer wish to receive email messages or any other electronic messages from us, then you can deregister for these by clicking on the unsubscribe button in an email message received from us. You can also deregister by contacting us.

8. Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld alleen worden ingezien door personeel dat op grond van hun rol bevoegd is om deze in te zien.

9. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Wij zijn wettelijk verplicht om sommige gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Waar mogelijk zullen we uw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren.

10. Vragen en klachten

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar privacy@omniaretail.com. Wij helpen u graag verder.

Het staat je ook vrij om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.