Privacyverklaring 

Hieronder vind je informatie over de manier waarop Omnia (‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) persoonsgegevens verwerkt.
christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash (1)

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Omniaretail B.V. (hierna: ‘Omnia’ of ‘wij’) uw persoonsgegevens verwerkt die u aan ons verstrekt of die wij verkrijgen via onze website (s). Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 januari 2021. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen


1. Over Omnia

Omnia is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Het kantooradres van Omnia is Danzigerkade 17, 1013 AP Amsterdam.

2. Verwerking van uw persoonlijke gegevens

 Bij het gebruik van onze website kan het zijn dat u persoonsgegevens bij ons achterlaat. Welke persoonsgegevens dit zijn, is afhankelijk van de functionaliteiten die je via de website gebruikt. Hieronder leggen we voor elke functionaliteit uit welke persoonsgegevens we van jou verwerken en waarvoor die persoonsgegevens worden gebruikt. We vragen niet om gevoelige persoonlijke gegevens. Zorg ervoor dat u ons dergelijke gegevens niet verstrekt. We hebben ook niet de intentie om persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken. We kunnen niet controleren of een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar. Als u denkt dat wij persoonsgegevens hebben verwerkt van iemand jonger dan 16, laat het ons dan weten via  privacy@omniaretail.com en wij zullen deze gegevens verwijderen. 

Demo of contactaanvraag
U kunt direct een verzoek indienen om door ons gecontacteerd te worden of een demo aanvragen via de website. Onnia neemt dan contact met u op om uw verzoek op te volgen. Omnia heeft bepaalde persoonsgegevens nodig om contact met u op te kunnen nemen. Omnia verwerkt de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam;
 • Telefoon nummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Als Omnia contact met u opneemt, kan het zijn dat het gesprek wordt opgenomen
  alleen met uw toestemming

Offerte aanvraag
Via de website kunt u een offerte aanvragen voor Omnia-diensten. Onnia neemt dan contact met u op om uw verzoek op te volgen. Omnia heeft bepaalde persoonsgegevens nodig om contact met u op te kunnen nemen en een passende offerte op te stellen. Omnia verwerkt de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam;
 • Functietitel;
 • Telefoon nummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsomvang;
 • Grootte van het bedrijfsassortiment;
 • Als Omnia contact met u opneemt, kan het zijn dat het gesprek wordt opgenomen
  alleen met uw toestemming

Nieuwsbrief (Price Points)

Op de website kunt u zich abonneren op onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Via onze nieuwsbrief bieden we u prijsinzichten en vers nieuws uit de detailhandel zonder commerciële spam! Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, wordt u verzocht de volgende gegevens te verstrekken:

 • Naam
 • E-mailadres

We slaan uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Ook zullen we de datum en het tijdstip waarop u zich aanmeldde voor de nieuwsbrief registreren, omdat Omnia nodig is om te kunnen aantonen dat u zich heeft aangemeld en dat uw gegevens niet op een andere manier zijn verkregen.

Onderaan elke Price Points nieuwsbrief staat een afmeldknop waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden. Zodra u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en de datum en tijd waarop u zich heeft aangemeld uit onze database verwijderd. Vanaf dat moment ontvang je geen nieuwsbrieven meer van Omnia.

Vacatures 

TOm het je gemakkelijker te maken om te solliciteren op een van onze vacatures, bieden wij je de mogelijkheid om direct via onze website te solliciteren. Deze functionaliteit wordt geleverd in samenwerking met Recruitee. Als je je sollicitatie via de website indient, kunnen je gegevens daarom ook door Recruitee worden verwerkt. Omnia en Recruitee hebben schriftelijke overeenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat Recruitee uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de AVG-uitspraak.

In het kader van uw sollicitatie worden verschillende persoonsgegevens gevraagd. Sommige van de in te vullen velden in het sollicitatieformulier zijn optioneel en het invullen ervan is niet verplicht. Andere velden zijn verplicht omdat we die persoonsgegevens nodig hebben om je sollicitatie te beoordelen en contact met je op te nemen. De persoonsgegevens die van u worden gevraagd, zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoon nummer;
 • E-mailadres;
 • Curriculum vitae;
 • Sollicitatiebrief (optioneel);
 • Link naar uw website, portfolio of blog (optioneel)


De verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor wervingsdoeleinden. De door jou opgegeven persoonsgegevens worden door Omnia voor de duur van 1 jaar na de sollicitatieprocedure bewaard. Bij Omnia willen we dat u de controle heeft over uw persoonlijke gegevens. U kunt op elk moment tijdens of na uw sollicitatieprocedure een gegevenscorrectie of verzoek tot verwijdering uit onze database aanvragen door een e-mail te sturen naar
privacy@omniaretail.com.


3. Voor welke doeleinden verwerken we persoonsgegevens?

Naast bovengenoemde doeleinden verwerken wij persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen in onze producten of diensten;
 • om uw websitegebruik te analyseren om de website te verbeteren en om onze producten en diensten beter af te stemmen op uw behoeften;
 • om nieuwsbrieven, blogposts en ander marketingmateriaal te verzenden;
 • om een ​​register bij te houden van klantgegevens en klantactiviteit;
 • voor marketingdoeleinden;
 • administratieve doeleinden en om betalingen te innen;
 • om (meer gedetailleerde) updates te geven over actuele ontwikkelingen, conferenties, seminars, etc.;
 • om gebruikersstatistieken op te stellen;
 • voor interne opleiding en kwaliteitsdoeleinden;
 • voor wervingsdoeleinden;
 • om de veiligheid van onze websites te bevorderen; en
 • om onze dienstverlening te verbeteren.

Wij nemen geen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering.

4. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet daar een legitieme basis voor zijn. In het geval van Omnia is deze legitieme basis de uitvoering van onze overeenkomst. Als je bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat je de functionaliteit van ons platform niet volledig kunt gebruiken.

5. Aan wie verstrekt Omniaretail persoonsgegevens?

Om onze diensten aan jou uit te voeren, maken wij gebruik van de diensten van andere partijen om persoonsgegevens namens ons te verwerken (we kunnen bijvoorbeeld gegevens delen met derden die hulpmiddelen bieden voor het analyseren van jouw gebruik van onze portal). Indien wij een derde partij opdracht geven om namens ons persoonsgegevens te verwerken en wij de controle over de verwerking hebben en behouden, zullen wij een schriftelijke verwerkingsovereenkomst ondertekenen met de betrokken derde partij (de ‘verwerker’). In dat document worden overeenkomsten vastgelegd over onder meer het doel, de duur en de omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen voor de persoonsgegevens.

6. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU

Omniaretail zal ernaar streven jouw gegevens uitsluitend binnen de Europese Unie te verwerken door je gegevens waar mogelijk op te slaan op een server in de EU. Soms is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld als we na het verkrijgen van jouw toestemming gegevens verstrekken aan een universiteit buiten de EU. 

Wanneer we de diensten van gegevensverwerkende bedrijven inroepen, bedingen wij dat zij persoonsgegevens moeten opslaan op servers in de EU. Voor zover dit niet mogelijk is, nemen wij de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn.

7. Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Jij hebt onder bepaalde omstandigheden recht op toegang tot door ons verwerkte persoonsgegevens of op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking ervan. Soms kun je ook bezwaar maken of om overdracht van je persoonsgegevens verzoeken. Als je ons in verband hiermee een verzoek wilt sturen, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@omniaretail.com. Als wij twijfelen aan je identiteit, hebben wij het recht om je te vragen eerst een bewijs van je identiteit te leveren.

Toegang en correctie

Als je wilt weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je jouw persoonsgegevens wilt wijzigen, neem dan contact met ons op. 

Wissen

Onder bepaalde omstandigheden mag je persoonsgegevens laten wissen. Wij zullen beoordelen of het mogelijk is een dergelijk verzoek in te dienen: in sommige gevallen zullen we jouw persoonsgegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om training te vergemakkelijken of (als eenmalige actie) om ervoor te zorgen dat je geen berichten meer van ons ontvangt.

Beperking

Jij hebt het recht om contact met ons op te nemen om te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw gegevens als je van mening bent dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking ervan onwettig is, je dit nodig hebt voor juridische stappen of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking ervan.

Bezwaar

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een legitiem belang, kun je bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens op grond van redenen die specifiek voor jou gelden.

8. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens? 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onwettige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Jouw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld alleen worden bekeken door medewerkers die op grond van hun functie bevoegd zijn om ze te bekijken.

9. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren. Waar mogelijk zullen wij jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren.

10. Vragen en klachten

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar privacy@omniaretail.com. We zijn je graag van dienst.

Het staat je ook vrij om een klacht rechtstreeks bij de gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen.