Handelsmerken en intellectueel eigendom

product_images_omnia_priceRecommendations02.jpg (1)-2

Handelsmerken inzake digitale marketing

Bij Omnia geloven we in eerlijke concurrentie. In het kader daarvan willen we derde partijen eraan herinneren om onze handelsmerken niet op te nemen in marketing/reclamecampagnes op websites, sociale netwerken en zoekmachines (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Google Ads-campagnes) zonder onze schriftelijke toestemming. 

In navolging van wetten, regels, voorschriften en jurisprudentie, willen we benadrukken dat het gebruik van het handelsmerk van een derde partij niet is toegestaan in advertenties die naar een handelsmerk verwijzen uit concurrentieoverwegingen, in advertenties met landingspagina's die vereisen dat gebruikers uitgebreide informatie verstrekken voordat de commerciële informatie wordt weergegeven, of in advertenties waaruit niet duidelijk blijkt of de adverteerder een reseller of een informationele website is.

Met betrekking tot advertentiecampagnes die zich specifiek richten op de Europese Unie en de regio's van de Europese Vrijhandelsassociatie, is het gebruik van een handelsmerk in advertentietekst en trefwoorden ook verboden als de combinatie van trefwoord en advertentie waarin een handelsmerk voorkomt verwarring oplevert over de oorsprong van de geadverteerde goederen en diensten.

In gevallen waarin onze gedeponeerde handelsmerken worden misbruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opnemen van ons handelsmerk in advertentiecampagnes zoals hierboven genoemd, behouden wij ons het recht voor om de stappen te ondernemen die wij noodzakelijk achten.

 

Google advertentiebeleid

Informatie over Google tekstadvertenties en display-advertenties en het Google zoeknetwerkbeleid evenals het gebruik van handelsmerken is hier beschikbaar.