Start gratis trial

Privacyverklaring voor klanten

Privacyverklaring voor klanten

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Omniaretail B.V. (hierna: ‘Omnia’ of ‘wij’) uw persoonsgegevens verwerkt die u aan ons verstrekt of die wij verkrijgen via onze dienst (en). Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 januari 2021. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.

Raadpleeg ons Privacybeleid voor ons privacybeleid voor websitegegevens.

1. Over Omnia

Omnia is de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Omnia is gevestigd aan het Prins Bernhardplein 200-A3, 1097 JB Amsterdam.

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van ons platform. We gebruiken ook cookies (na het vragen van uw toestemming, indien nodig). Meer informatie hierover vind je in onze cookieverklaring. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

- Voornaam en achternaam;
- E-mailadres

We vragen niet om gevoelige persoonlijke gegevens. Zorg ervoor dat u ons dergelijke gegevens niet verstrekt. We hebben ook niet de intentie om persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken. We kunnen niet controleren of een gebruiker jonger is dan 16 jaar. Als u denkt dat we persoonsgegevens hebben verwerkt van iemand jonger dan 16, laat het ons dan weten via privacy@omniaretail.com en we zullen deze gegevens verwijderen.

3. Voor welke doeleinden verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Om u in staat te stellen in te loggen op ons portaal;
- Om u te informeren over nieuws of updates op het Omnia-portaal;
- Om een ​​audit logboek van wijzigingen in uw Omnia-instellingen toe te staan;
- Om uw gebruik van ons portaal te analyseren om relevante informatie te tonen (bijv. Pop-ups), om - - uw voortgang bij het inwerken bij te houden en om ons portaal en onboarding proces te verbeteren;

We nemen geen beslissingen uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering.

4. Gronden voor het verwerken van persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, dient hiervoor een legitieme basis te zijn. In het geval van Omnia is deze legitieme basis de uitvoering van onze overeenkomst. Als u bepaalde persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u mogelijk niet volledig profiteren van onze platformfuncties.

5. Aan wie verstrekt Omniaretail persoonsgegevens?

Om onze diensten aan u uit te kunnen voeren, schakelen we de diensten van andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken (we kunnen bijvoorbeeld gegevens delen met derden die tools bieden om uw gebruik van ons portaal te analyseren). Als wij een derde partij opdragen om namens ons persoonsgegevens te verwerken en wij controle hebben en houden over de verwerking, zullen wij met de betreffende derde partij (de 'verwerker') een schriftelijke verwerkersovereenkomst ondertekenen. In dat document worden onder meer afspraken gemaakt over het doel, de duur en omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens.

6. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU

Omniaretail streeft ernaar om uw gegevens uitsluitend binnen de Europese Unie te verwerken door uw gegevens waar mogelijk op een server in de EU op te slaan. Soms is dit niet mogelijk, b.v. als we gegevens verstrekken aan een universiteit buiten de EU na het verkrijgen van uw toestemming.

Wanneer we een beroep doen op de diensten van gegevensverwerkende bedrijven, bepalen we dat zij persoonlijke gegevens moeten opslaan op servers in de EU. Voor zover dit niet mogelijk is, nemen we de nodige maatregelen om een ​​passend beschermingsniveau te bieden om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn.

7. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om toegang te krijgen tot alle door ons verwerkte persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Soms kunt u ook bezwaar maken of verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens. Om ons hieromtrent een verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@omniaretail.com. Bij twijfel over uw identiteit hebben wij het recht om u eerst te vragen uw identiteit te bewijzen.

Access and correction

If you wish to know whether we are processing your personal data or would like to amend your personal data, please get in touch with us. 

Erasure

Under certain circumstances, you are allowed to have personal data erased. We will assess whether it is possible to implement such a request: in some cases we will have to retain your personal data, e.g. to comply with a statutory obligation, to facilitate education or (as a one-off action) to see to it that you will no longer receive messages from us.

Restriction

You are entitled to contact us with a request to restrict the processing of your data if you think that your personal data is incorrect, the processing of it is unlawful, you require it for legal action or you have objected to it being processed.

Objection

if we process your personal data on the basis of a legitimate interest, then you can object to further use of your personal data on the grounds of your specific reasons.

8. Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld alleen worden ingezien door personeel dat op grond van hun rol bevoegd is om deze in te zien.

9. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. Waar mogelijk zullen we uw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren.

10. Vragen en klachten

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar privacy@omniaretail.com. Wij helpen u graag verder.

Het staat je ook vrij om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.