Privacyverklaring voor cliënten

Hieronder vind je informatie over de manier waarop Omnia (‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) persoonsgegevens verwerkt
Group 85

Privacyverklaring voor cliënten

In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Omniaretail B.V. (hierna: ‘Omnia’ of ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) jouw persoonsgegevens verwerkt die je zelf aan ons verstrekt of die we via onze dienst(en) verkrijgen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 december 2021. We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.


Zie ons algemene privacybeleid voor ons privacybeleid aangaande websitegegevens.


1. Over Omnia

Omnia is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Het kantooradres van Omnia is Danzigerkade 17, 1013 AP Amsterdam.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Deze Privacyverklaring biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van ons platform. We gebruiken ook cookies (indien nodig na je toestemming te hebben gevraagd). Meer informatie hierover vind je in onze cookieverklaring.

Gebruik van de portal

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres

Wij vragen niet om gevoelige persoonsgegevens. Zorg ervoor dat je dergelijke gegevens niet aan ons verstrekt. Daarnaast is het niet onze bedoeling om persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken. Wij kunnen niet controleren of een gebruiker jonger is dan 16 jaar. Als je denkt dat wij persoonsgegevens van iemand onder de 16 hebben verwerkt, laat het ons dan weten via privacy@omniaretail.com, dan zullen we die gegevens verwijderen.

Kwalitatief gebruikersonderzoek

Gebruikers van de Omnia-portal kunnen worden verzocht deel te nemen aan ons kwalitatieve gebruikersonderzoek. Kwalitatief gebruikersonderzoek wordt alleen uitgevoerd met gebruikers die ermee instemmen deel te nemen.

Het doel van kwalitatief onderzoek is het ontwerpen van een optimale gebruikerservaring door inzicht te krijgen in:

 • De doelstellingen van onze gebruikers bij het gebruik van de portal
 • De ervaringen van onze gebruikers binnen onze portal
 • De context waarin onze gebruikers de portal gebruiken
 • Hoe we ons product kunnen verbeteren om beter aan de behoeften van onze gebruikers te voldoen

Gebruikersonderzoek dat deelname vereist, bestaat uit:

 • Gebruikersinterviews (gestructureerd, semigestructureerd, ongestructureerd)
 • Gemodereerde bruikbaarheidstests
 • Kaarten sorteren
 • Dagboekstudies
 • Concepten testen
 • Gesprekken over feedback van klanten

Tijdens gebruikersonderzoek verwerkt Omnia de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Functietitel;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • Interviews kunnen worden opgenomen na toestemming te hebben ontvangen.


3. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Jou in staat stellen in te loggen bij onze portal;
 • Jou informeren over nieuws of updates op de Omnia-portal; 
 • Een controlelogboek van wijzigingen in je Omnia-instellingen toestaan;
 • Jouw gebruik van onze portal analyseren om relevante informatie (bijvoorbeeld pop-ups) te tonen, de voortgang van je onboarding bij te houden en onze portal en ons onboardingsproces te verbeteren;
 • Verbetering van onze diensten.

Wij nemen geen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering.


4. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, moet daar een legitieme basis voor zijn. In het geval van Omnia is deze legitieme basis de uitvoering van onze overeenkomst. Als je bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat je de functionaliteit van ons platform niet volledig kunt gebruiken.

5. Aan wie verstrekt Omniaretail persoonsgegevens?

Om onze diensten aan jou uit te voeren, maken wij gebruik van de diensten van andere partijen om persoonsgegevens namens ons te verwerken (we kunnen bijvoorbeeld gegevens delen met derden die hulpmiddelen bieden voor het analyseren van jouw gebruik van onze portal). Indien wij een derde partij opdracht geven om namens ons persoonsgegevens te verwerken en wij de controle over de verwerking hebben en behouden, zullen wij een schriftelijke verwerkingsovereenkomst ondertekenen met de betrokken derde partij (de ‘verwerker’). In dat document worden overeenkomsten vastgelegd over onder meer het doel, de duur en de omvang van de verwerking, de bewaartermijnen en de beveiligingsmaatregelen voor de persoonsgegevens.

6. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU

Omniaretail zal ernaar streven jouw gegevens uitsluitend binnen de Europese Unie te verwerken door je gegevens waar mogelijk op te slaan op een server in de EU. Soms is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld als we na het verkrijgen van jouw toestemming gegevens verstrekken aan een universiteit buiten de EU. 

Wanneer we de diensten van gegevensverwerkende bedrijven inroepen, bedingen wij dat zij persoonsgegevens moeten opslaan op servers in de EU. Voor zover dit niet mogelijk is, nemen wij de nodige maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn.

 

7. Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Jij hebt onder bepaalde omstandigheden recht op toegang tot door ons verwerkte persoonsgegevens of op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking ervan. Soms kun je ook bezwaar maken of om overdracht van je persoonsgegevens verzoeken. Als je ons in verband hiermee een verzoek wilt sturen, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@omniaretail.com. Als wij twijfelen aan je identiteit, hebben wij het recht om je te vragen eerst een bewijs van je identiteit te leveren.

Toegang en correctie

Als je wilt weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je jouw persoonsgegevens wilt wijzigen, neem dan contact met ons op.

Wissen

Onder bepaalde omstandigheden mag je persoonsgegevens laten wissen. Wij zullen beoordelen of het mogelijk is een dergelijk verzoek in te dienen: in sommige gevallen zullen we jouw persoonsgegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om training te vergemakkelijken of (als eenmalige actie) om ervoor te zorgen dat je geen berichten meer van ons ontvangt.

Beperking

Jij hebt het recht om contact met ons op te nemen om te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw gegevens als je van mening bent dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking ervan onwettig is, je dit nodig hebt voor juridische stappen of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking ervan.

Bezwaar

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een legitiem belang, kun je bezwaar maken tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens op grond van redenen die specifiek voor jou gelden.

8. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onwettige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Jouw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld alleen worden bekeken door medewerkers die op grond van hun functie bevoegd zijn om ze te bekijken.

9. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren. Waar mogelijk zullen wij jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren.

10. Vragen en klachten

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar privacy@omniaretail.com. We zijn je graag van dienst.

Het staat je ook vrij om een klacht rechtstreeks bij de gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen.